Viha    

Viha on vika ja vamma,

jota kantajansa harvoin näkee.

Ei halua hyväksyä valtiaakseen,

vaan muita sormella osoittaa.

Muita väheksyy ja pilkkaa,

se on raakuutta silkkaa.

Muuhun ei pysty, eikä muuta osaa.

Nuo naiset sielussa kohmeloa kantaa

elämänsä loppuun saakka.

Ja jälkeen sen, heitä kaivata ei.

Riitta-Liisa