Kirvesmäki, Sini (2009)

Parisuhteessa narsistin kanssa – ”Luulin päässeeni taivaaseen, mutta jouduinkin maanpäälliseen helvettiin”


Opinnäytetyöni käsittelee narsistista persoonallisuushäiriötä parisuhteen näkökulmasta. Työni aluksi olen käsitellyt narsismin kehitystä ja narsistisen persoonallisuushäiriön syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusmenetelmänä käytin narratiivista lähestymistapaa. Keräsin 15 omaelämäkerrallista tarinaa naisilta, jotka nyt elävät tai ovat joskus eläneet parisuhteessa narsistin kanssa. Heidän tarinoidensa avulla pyrin valottamaan lukijalle sitä tunnemyrskyä, missä narsistien uhrit joutuvat elämään. Halusin tuoda esiin, kuinka kokonaisvaltaisesti narsistisesti häiriintynyt kumppani vaikuttaa uhrin elämään, vielä pitkään suhteen päättymisen jälkeenkin. Henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta olivat yleisimmät narsistin alistamisen keinot. Uhri on suhteen seurauksena usein traumatisoitunut ja kärsii monista psyykkisistä ja fyysisistä oireista, jotka vaikeuttavat hänen mahdollisuuksiaan elää normaalia elämää. Uhri menettää alistamisen ja manipuloinnin seurauksena kosketuksen itseensä ja elämänsä hallintaan. Suhteesta on äärimmäisen vaikea päästä irti, koska narsisti on saanut uhrin mielen niin sekaisin, ettei hän enää erota totuutta valheesta. Kyseessä on äärimmäisen vakava ongelma, johon ei nyky-yhteiskunnassamme suhtauduta tarpeeksi vakavasti.

Pohdin opinnäytetyössäni myös ammattiavun välttämättömyyttä sekä keinoja, joiden avulla sosiaalialan ammattilainen pystyisi tunnistamaan ja auttamaan narsistin uhria. Traumatisoituneen uhrin tunnistaminen on vaikeaa, ja sosionomilla tulisi olla vankka tietämys siitä, kuinka väkivaltaa kokenut henkilö käyttäytyy, ja kuinka traumaattinen kokemus vaikuttaa hänen persoonaansa. Työni päätteeksi analysoin aineistoni perusteella myös ajan vaikutusta traumaattisiin kokemuksiin sekä niitä ajatuksia, joita omista traumaattisista kokemuksista kirjoittaminen uhreissa aiheutti.

 Asiasanat: Narsismi, narsistinen persoonallisuushäiriö, parisuhde, uhri, mielenterveys

Opinnäytetyön voit ladata itsellesi seuraavasta linkistä: