Siltala Pirkko

Nainen ja masennus

(Kirjapaja)

Elämän muutosten, menetysten ja pettymysten yhteydessä koettu masennuksen sävyttämä suru ja murhemieli ovat perustavanlaatuisia inhimillisiä tunteita. Niiden kautta jäsennämme elämäämme uudessa tilanteessa. Pitkittynyt masennusoire ja vakava masennustila poikkeavat tästä eheyttävästä masennuksesta: inhimilliset tunteet hiipuvat silloin tavalla, josta toipuminen voi olla hyvin pitkä prosessi. Naisen masennukseen punoutuvat naisen ruumiillisuus ja naiseuteen kohdistetut kulttuuriset määreet. Tämä tulee esiin esimerkiksi tyttöjen ja naisten eri ikäkausina kohtaamissa masennusoireissa sekä ruumiillisen sairauden aiheuttaman elimen menetyksen yhteydessä. Pitkittynyt masennustila on aikamme keskeisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Nopeuden ja suorittamisen yhteiskunta pitää ovea avoinna masennukselle, sillä se ei jätä tilaa elämän ristiriitojen, ahdinkojen ja menetysten työstämiseen. Naisen masennusta ruokkivat yksilöllisten kokemusten ohella naiseudelle asetetut vaateet ja yhteiskunnalliset rooliristiriidat. Parhaan suojan masennukselta tarjoaa toivon perspektiivi. Tekstiä täydentävät havainnolliset tapausesimerkit. Kirjoittajan näkökulma on psykoanalyyttinen.

Pirkko Siltala on filosofian lisensiaatti ja psykoanalyytikko. Hän on aiemmin julkaissut mm. teokset Haen sanojani kaukaa - naiskirjailijan luovuus (1993) ja Rikottu ruukku - Naisen matka valoa ja toivoa kohti (2002, yhdessä I. Iisalon ja P. Ala-Mustosen kanssa). Siltala on kirjoittanut lukuisia artikkeleita myös mm. masennuksesta, äidin ja lapsen vuorovaikutuksesta sekä työnohjauksesta.