Ruokola, Juha (2014)

Hurmaavaa narsistia on vaikea vastustaa

Ruokola, Juha

Laurea-ammattikorkeakoulu 2014


Tiivistelmä:

Opinnäytetyön aihe oli narsismi ja tutkimuksen tarkoituksena teoriatiedon ja narsismia kokeneiden tarinankertojien avulla kuvata, mitä narsismi tarkoittaa, mistä se johtuu, millaisena ja missä se esiintyy ja miten narsismin uhri selviää.

Opinnäytetyön toteutin laadullisena tutkimustyönä, jonka tilaajana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry. Tutkimusaineiston eli tarinat sain henkilöiltä, jotka halusivat kertoa kokemuksistaan narsistin puolisona tai lapsena. Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja kertoi, miten kohdata narsistin uhri. Nämä kontaktit sain tuttavien tai narsistien uhrien tuki ry:n kautta. Tarinansa he antoivat joko sähköpostilla tai henkilökohtaisesti tapaamalla. He kokivat narsismin vaikeana ilmiönä, josta ei ole helppo päästä eroon, mutta irtipääsy on edellytys elämän jatkumiselle. Tarinankertojilta sain vastauksen kysymyksiin, miten narsismi syntyy. Miten narsismi esiintyy. Miten narsismin uhri selviää.

Narsistisen ihmisen tunnistamisen vaikeus ilmenee siten, että hän esiintyy hyvin miellyttävänä ja hurmaavana. Tämän jälkeen hänestä on vaikea päästä irti. Asiaa vaikeuttaa se, että uhrin saattaa olla vaikea myöntää joutuneensa hyväksikäytetyksi.

Tiedon lisääminen, kokemusten esilletuominen ja selviytymistarinat auttaisivat tunnistamaan ajoissa, milloin on joutunut narsismin uhriksi ja miten kokemastaan voi selvitä. Opinnäytetyön tuloksena on kattava kertomus, mistä kaikki saa alkunsa ja miten se parhaimmillaan tai pahimmillaan voi päättyä.

 

Opinnäytetyön voit ladata osoitteesta:  https://publications.theseus.fi/handle/10024/73584