Huusko Mari

Hallintaa vai huolenpitoa

(Kirjapaja)

Ylihuolehtiminen on taakka sekä itselle että muille. Teos opastaa kohti parempaa itsetuntemusta sekä välittömiä ihmissuhteita.

Millaista on, kun huolehtiminen läheisistä, kyvyttömyys luottaa toisiin sekä vaikeus ilmaista omia toiveita alkavat hallita omaa elämää? Miten käy, kun toisten tunteet tarttuvat itseen kuin kärpäspaperiin ja omat rajat katoavat? Mistä on kysymys, kun huolehtiminen muuttuu kontrolloimiseksi ja ihmissuhde kamppailuksi hallinnasta ja hallinnan kohteena olemisesta?

Hallintaa vai huolenpitoa käsittelee läheisriippuvuuden eri muotoja paljastaen ilmiön olevan ennalta tunnettua laajempi ja monisyisempi käyttäytymismalli. Malli on saanut alkunsa jo jostain kaukaa omasta menneisyydestä ja on läheisriippuvaisen keino tehdä itsensä muille kelpaavaksi, riittävän hyväksi. Rasittava ylihuolehtiminen on taakka sekä itselle että muille. Toipuminen alkaa vasta kun ongelma tunnistetaan ja siihen tartutaan. Ketään syyllistämättä kirja kertoo vastuusta ja välittämisestä ja opastaa kohti parempaa itsetuntemusta sekä välittömiä ihmissuhteita.

YTM Mari Huusko on tutkija, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän on vetänyt useita läheisriippuvaisten toipumisryhmiä.