Lönnqvist&Henriksson&Marttunen&Partonen (toim.)

Psykiatria

(Duodecim)

Psykiatrian parissa työskentelevät kohtaavat päivittäin kysymyksiä ihmisen identiteetistä, itsenäistymisestä, riippuvuudesta, elämän tarkoituksesta, yksinäisyydestä, vallasta ja vallankäytöstä, tajunnasta, lahjakkuudesta, toimintakyvystä, elämänlaadusta ja tyytyväisyydestä. Suurten kysymysten äärellä on kuitenkin kyettävä auttamaan ihmisiä konkreettisesti heidän arkipäivässään.

Psykiatria-teoksen 9. painos on laaja-alainen koko kliinisen psykiatrian kattava oppi- ja käsikirja. Sen suomalainen erityisnäkökulma näkyy mm. kotimaisen lainsäädännön ja omien hoitosuositustemme esittelynä. Teos sisältää tuoreimmat kansainväliset näkemykset sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n tekeillä olevan tautiluokituksen ICD-11:n että Amerikan Psykiatriyhdistyksen APA:n valmisteleman uusimman häiriöluokituksen DSM-V:n käsitteistön kehityksestä.

Teoksessa tuodaan persoonallisuushäiriöistä esille

 • epäluuloinen persoonallisuus
 • eristäytyvä persoonallisuus
 • epäsosiaalinen persoonallisuus
 • tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus
 • huomiohakuinen persoonallisuus
 • narsistinen persoonallisuus
 • vaativa persoonallisuus
 • estynyt persoonallisuus
 • riippuvainen persoonallisuus
 • persoonallisuushäiriöt nuoruusiässä
 • pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset