Muita auttavia tahoja

Apua eroon (apuaeroon.fi)

Erotilanteeseen on saatavilla monenlaista maksutonta tukea ja tietoa eri toimijoiden järjestämänä.

https://apuaeroon.fi/


Avoin linja naisille

Naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

www.maria-akatemia.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ensi- ja turvakotien liitto

Valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä toimivat ympäri Suomea.

www.ensijaturvakotienliitto.fi/

EVL-seurakuntien palveleva puhelin

Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Tarjolla olevista mahdollisuuksista voit kysyä seurakunnasta, esimerkiksi diakoniatyöntekijältä tai papilta. Apu on maksutonta ellei toisin mainita. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Häntä voi pyytää myös tulemaan kotiin.

Palveleva puhelin numerossa 0400 22 11 80

Lyömätön linja - Miehille mahdollisuus katkaista perheväkivallan kierre

www.lyomatonlinja.fi/

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Toiminnassa on yhdistetty kuntoutumisen kolme asiantuntijuutta: ammattilaiset, kuntoutujat ja vertaiset.

www.mtkl.fi/

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen.

Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä.

Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.​

www.mielenterveystalo.fi

Mielenterveysyhdistys Helmi ry

Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö.

www.mielenterveyshelmi.fi/

Monika-Naiset liitto ry

Maahanmuuttajanaisjärjestöjen keskusjärjestö, kehittää ja tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille.

Palvelu arabiaksi, dariksi, englanniksi, espanjaksi, farsiksi, hindiksi, kurdiksi, portugaliksi, ranskaksi, ruotsiksi, suomeksi, somaliksi, tagalogiksi, thaiksi, turkiksi, venäjäksi, vietnamiksi ja viroksi

www.monikanaiset.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Naistenlinja

Naisten Linja on valtakunnallinen, maksuton puhelinlinja. Naisten Linja tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tukea väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen.

www.naistenlinja.fi/


Nettiturvakoti

Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka huomioi erityisesti lasten ja nuorten asemaa perheessä. Väkivalta tai sen uhka ei kuulu lapsen turvalliseen kasvuympäristöön.

www.turvakoti.net

Nollalinja

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat sinua kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjan päivystäjien kanssa voit keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

www.nollalinja.fi/

Oikeusapu

Tietoa oikeusavusta, myöntämisperusteista ja yhteystiedot eri oikeusaputoimistoihin.

www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Omaiset mielenterveystyön tukena

Mielenterveyskuntoutujien omaisten valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.

www.finfami.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Psykoterapia-yhteisöjä

Psykoanalyyttinen yhdistys www.psykoanalyysi.com/

Therapeia-säätiö www.therapeia-saatio.fi/

Psykiatriapalvelu therapeia www.therapeia.fi/

Kognitiivinen psykoterapia www.kognitiivinenpsykoterapia.fi

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys http://katyhdistys.fi/

Ratkaisukeskeinen psykoterapia www.ratkes.fi

Suomen ryhmäpsykoterapia ry www.suomenryhmapsykoterapia.fi/

Suomen Hahmoterapia ry www.hahmoterapia.fi/

Helsingin psykoterapiayhdistys ry www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi/

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry www.ispy.fi/

Pohjois-Suomen Psykoterapiayhdistys ry www.pohjois-suomenpsykoterapiayhdistys.com/

Etelä-Karjalan Psykoterapiayhdistys ry ekpsykoterapiaseura.nettisivu.org/

Raiskauskriisikeskus tukinainen

Ammattiapua seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä selviytymiseen.

https://tukinainen.fi/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa.

Auttava puhelin

Juristin puhelinneuvonta 

www.riku.fi

Suomen Mielenterveysseura: SOS-Kriisikeskus

SOS-kriisikeskus tarjoaa apua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa

Helsingin SOS-kriisikeskus tarjoaa nopeaa kriisiapua ja varhaiskuntoutumista. Periaatteena on järjestölähtöinen matalan kynnyksen apu selviytymisen tukena. Kriisityön keskeisiä muotoja ovat neuvonta ja ohjaus, kriiseistä tiedottaminen, psykososiaalinen tuki, ryhmätoiminta sekä itsemurhien ehkäisy. Kriisiauttamisen lähtökohta on asiakkaan kokema kriisi tai vaikea elämäntilanne. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja ilman lähetettä.

www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tukea työpaikkakiusatuille

Sivustot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat muutosta nykyiseen työelämään ja henkisen väkivallan ja työpaikkaterrorismin loppumista työpaikoilla.

Sivustot tähtää muutokseen työelämässä ja toimii myös tuki- sekä tietokanavana työpaikkakiusatuille. Kirjoittajat tukevat muutosta työelämään, vaikkei kaikilla olekaan omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta.

http://tyopaikkakiusatut.net/

Väestöliitto auttava puhelin

Poikien Puhelin Alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tarkoitettu Poikien puhelin auttaa kaikissa poikien ja nuorten miesten arkeen liittyvissä pulmissa. Puhelin on maksuton.

Parisuhteen valtakunnallinen neuvontapuhelin Neuvontapuhelimessa annetaan asiantuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. Katso aukioloajat. Puhelin on maksuton. 

IsoV-puhelinpalvelu on tarkoitettu isovanhemmille, jotka haluavat keskustella mieltä askarruttavista, isovanhemmuuteen liittyvistä asioista. Neuvonta on maksuton. Puhelusta maksat tavallisen puhelun hinnan. Voit keskustella palvelussamme nimettömästi.

www.vaestoliitto.fi