Piilonarsismi

Julkisuudessa puhutaan edelleenkin narsistia kuvailtaessa ylimielisestä ja empatiakyvyttömästä henkilöstä, jota kutsutaan myös nimityksellä julkinarsisti.

On olemassa myös toisenlainen narsismin tyyppi: piilonarsismi, engl. covert narcissism.

Piilonarsistit ovat vetäytyviä ja ”piilossa”, toimivat passiivis-aggressiivisesti saadakseen mitä haluavat, ovat omahyväisiä, tunteettomia ja pidättyväisiä. He etsivät julkinarsistin tapaan myös hyväksikäytettävikseen kilttejä ja välittäviä ihmisiä. Piilonarsisti ovat herkkiä ja manipuloivat toisia itsesäälin kautta. Heillä on ajatuksia siitä, että ovat uhreja sekä että heitä uhataan tai vainotaan. 

Piilonarsistit kehittävät kriisejä/draamoja saadakseen huomiota itselleen sekä liioittelevat kärsimyksiään ja vaivojaan saadakseen sympatiaa toisilta. Piilonarsistit uuvuttavat kumppaninsa/perheensä emotionaalisesti ollessaan tarvitsevia niin emotionaalisesti kuin muutenkin. Syyttävät ongelmistaan epäreiluja ihmisiä, instituutioita ja olosuhteita.