Moberg, Oskar (2014)

Vertaistuen merkitys narsistin uhrille

Moberg Oskar, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla vertaistuen merkitystä narsistin uhrin arjessa selviämisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää narsistin uhrin arjessa selviämiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan ohjata narsistin uhreja vertaistuen pariin. 
 
Tutkimustulosten mukaan vertaistukiryhmässä on voinut käsitellä tunteita, kokea voimaantumista, kokea helpotusta sekä saada tukea ja neuvoja.   
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa vertaistukiryhmän toimintaa. Tutkimustulosten mukaan tutkittavat toivoivat vertaistukiryhmiltä tietoa ja tunteiden käsittelyä. Ohjaajat voivat käsitellä tutkimuksessa nousseita asioita ryhmissä. 
 
Tutkimus on toteutettu Narsistien uhrien tuki ry:n vertaistukiryhmissä.


Opinnäytetyö on luettavissa täällä

Vertaistuen merkitys nastistin uhrille