Vertaistukipuhelin

Narsismin uhrien tuki ry:n vertaistukipuhelin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vertaistukipuhelimessa toimivat juuri tähän tehtävään valitut vapaaehtoiset ja koulutetut henkilöt, jotka ymmärtävät persoonallisuushäiriöiden luonnetta sekä tunnistavat ja tietävät puhelintukitoiminnan tärkeyden ja tarpeellisuuden. Vertaistukipuhelimeen vastaavat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt osallistuvat työnohjaukseen ja erilaisiin koulutuksiin. He ovat allekirjoittaneet kirjallisen sitoumuksen vaitiolovelvollisuudestaan.

Vertaistukipuhelinpalvelu on avoin kaikille narsismin uhreille.

Vertaistukipuhelin täydentää yhteiskunnan tarjoamia palveluita antamalla vertaistukea omakohtaisten kokemusten ja opittujen tietojen kautta. Vertaistukipuhelin antaa uhreille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella avoimesti ongelmistaan, ilmaista tuntemuksiaan ja ajatuksiaan ilman ennakko-olettamuksia ja torjutuksi tulemisen pelkoa.

Vertaistukipuhelimeen voidaan soittaa aina nimettömästi ja luottamuksellisesti. Keskusteluissa kunnioitetaan soittajan itsemääräämisoikeutta määritellä keskustelun aihe sekä tehdä omat ratkaisunsa ilman painostusta vastaajan taholta. Vertaistukipuhelimen vapaaehtoiset toimijat vastaavat keskustelun tasosta auttavana keskusteluna. Myös heillä on oikeus pysyä nimettöminä eikä heidän tarvitse alentua huonoon kohteluun.

Voit lukea lisätietoja vertaistukipuhelimeen liittyen täältä