Vertaistukiryhmät

Yhdistyksellä toimii kaikille avoimia vertaistukiryhmiä eripuolella Suomea. Vertaisryhmätoiminta on yksi yhdistyksen keskeinen toimintamuoto. Vertaisryhmä muodostuu samassa elämäntilanteessa olevista tai samankaltaisia kokemuksia omaavista henkilöistä. Jakamalla kokemuksia ja antamalla vertaistukea toisille kanssamatkaajille, voidaan tukea toisia elämässä eteenpäin.

Vertaistuellinen auttaminen perustuu ryhmän jäsenten väliseen vapaaehtoiseen, tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen kohtaamiseen turvallisessa ilmapiirissä ohjatuissa ryhmäkokoontumisissa.

Vertaisryhmä toimii sinulle muun muassa tukena, kuuntelijana, neuvonantajana, ystävänä, rohkaisijana, uusien näkökulmien tarjoajana, mielipide- ja keskustelualustana sekä ennen kaikkea saman kokeneena sinua ymmärtävänä uskon ja toivon vahvistajana. Ryhmiin hakeutuminen tapahtuu aina ryhmänvetäjän kautta. 

Olet tervetullut mukaan ryhmiimme! Vertaistukiryhmiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Lisätietoja vertaistukitoiminnastamme löydät täältä