Vaaranen, Minna; Valgijainen, Riikka (2010)

Narsistinen persoonallisuushäiriö, narsistin uhriksi joutumisen tunnistaminen ja uhriudesta selviytyminen


Opinnäytetyö perehtyy narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Opinnäytetyössä syvennytään aiheeseen uhrin näkökulmasta mutta sitä tarkastellaan myös parisuhteen näkökulmasta. Perimmäisenä kysymyksenä työssä on se, kuinka tunnistaa narsistinen persoonallisuushäiriö.

Opinnäytetyö koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa kerättiin tietoa narsistisen persoonallisuushäiriön piirteistä, terveen parisuhteen piirteistä sekä osuudesta, jossa tehtiin esite (liite 1) yhteistyössä Narsistien Uhrien Tuki ry:n kanssa.

Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että narsistinen persoonallisuus häiriö on vaikeaa tunnistaa, ja on tärkeää kasvattaa ymmärrystä tästä ongelmasta. Narsistisen persoonallisuus häiriöisen uhrit voivat huonosti, eivätkä itse narsistiset persoonat näe ongelmaa. Aina edes ammatti-ihmisillä ei ole tietoa tunnistaa näitä tulehtuneita tilanteita oikein, vaan tilanne saattaa kääntyä siten, että uhri joutuu kantamaan syyllisyyden ja häpeän tilanteesta.

Uhriudesta selviämisessä ilmenee erilaisia vaiheita, joita ovat esimerkiksi havahtuminen omaan tilanteeseensa, selviäminen tilanteesta sekä irtautuminen suhteesta. Kaiken tämän uhri voi kuitenkin tehdä vain silloin, kun hän pystyy tunnistamaan oman tilanteensa. Tässä tiedon saamisen merkitys narsistisesta persoonallisuushäiriöstä korostuu.

Narsisteja ja heidän uhrejaan on kaikkialla: työpaikoilla, harrastuksissa, kouluissa sekä perheissä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda tietoa esiin tästä ongelmasta sekä kasvattaa ymmärrystä narsistisen persoonallisuushäiriön mahdollisista taustatekijöistä ja syistä. Opinnäytetyön tavoite toteutuu konkreettisesti Narsistien Uhrien Tuki ry:n kanssa yhteistyössä suunnitellun esitteen muodossa.

Opinnäytetyön voit ladata tästä linkistä: