Koulutus- ja tiedotustoiminta

Narsismin uhrien tuki ry tiedottaa ja kouluttaa alan ammattihenkilöstöä ja muita aiheesta kiinnostuneita. Yhdistyksemme tavoitteena on tehdä narsistista persoonallisuushäiriötä tunnetuksi oikeassa merkityksessään. Tarkoituksena on levittää yhteiseen käyttöön oikeanlaista ja laadukasta asiapitoista tietoa, osaamista ja työvälineitä narsistien uhrien kanssa työskentelemiseen ja heidän kohtaamiseensa. Tuottamalla asiaperäistä tietoa toivomme, että narsistisesti persoonallisuushäiriöisten läheisten kanssa tekemisissä olevien ammattilaisten keskuudessa tietoisuus narsistisesta persoonallisuushäiriöstä lisääntyisi ja näin helpottaisi myös uhrin asemaa.

Narsismin uhrien tuki ry julkaisee 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvää NUT -jäsenlehteä. Jäsen- ja tiedotuslehti lähetetään jokaiselle jäsenelle, jonka lisäksi lehteä jaetaan yhdistyksemme järjestämissä tilaisuuksissa. Lehden avulla pyrimme edelleen lisäämään asiapitoista tietoa narsismista monesta eri näkökulmasta. Lehdestä löytyy myös ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta. Kerromme lisäksi verkkosivuillamme narsistisesta persoonallisuushäiriöstä ja jaamme ajankohtaista tietoa aiheen tiimoilta.

Ammattiapu ja vertaistuki parhaimmillaan täydentävät toisiaan edistäessään ihmisen hyvinvointia ja elämänhallintaa. Narsistien uhrien tuki ry haluaa omalla toiminnallaan olla julkisia palveluja täydentävä palveluntuottaja. Vapaaehtoistoimintamme tarkoituksena ei ole korvata ammattiapua, vaan työn tarkoituksena on tukea ja täydentää ammatillista työtä.