Tukea uhrille

Jokaisen meidän elämässämme tulee tilanteita, jolloin tarvitsemme toisen ihmisen tukea. Tuen tarkoituksena on selkiyttää omia ajatuksia sekä tukea arjessa selviytymistä ja jaksamista. Ammattilaisten tarjoamien palvelujen ja tuen lisäksi vertaistuki auttaa arjessa selviytymistä. Vertaistukea antaa tavallinen ihminen omin taidoin ja tiedoin. Hänen tieto-taitonsa pohjautuu omaan elämänkokemukseensa, asiantuntemukseensa ja persoonallisuuteeensa.

Narsismin uhrien tuki ry:n tukipalveluja antavat vapaaehtoiset ja tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Vertaistukiryhmissä ja vertaistukipuhelimessa saat keskustelutukea omaan elämäntilanteeseesi liittyvissä asioissa. Tukitoiminnassamme sinulla on mahdollisuus vaihtaa omia kokemuksia ja tietoja sekä antaa tukea toisille samassa tilanteessa oleville ihmisille nimettömänä.