Tukea uhrille

Yhdistyksen vertaistukipalvelut ovat avoimia kaikille narsismin uhreille eikä yhdistyksen jäsenyyttä edellytetä.

Jokaisen meidän elämässämme tulee tilanteita, jolloin tarvitsemme toisen ihmisen tukea. Tuen tarkoituksena on selkiyttää omia ajatuksia sekä tukea arjessa selviytymistä ja jaksamista. Ammattilaisten tarjoamien palvelujen ja tuen lisäksi vertaistuki auttaa arjessa selviytymistä. Vertaistukea antaa tavallinen ihminen omin taidoin ja tiedoin. Hänen tietotaitonsa pohjautuu hänen omaan elämänkokemukseensa, asiantuntemukseensa ja persoonallisuuteensa.

Narsismin uhrien tuki ry:n vertaistukipalveluja hoitavat vapaaehtoiset, tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Vertaistukiryhmissä ja vertaistukipuhelimessa saat keskustelutukea omaan elämäntilanteeseesi liittyvissä asioissa. Ryhmätoiminnassamme sinulla on mahdollisuus vaihtaa omia kokemuksia ja tietoja sekä antaa tukea toisille samassa tilanteessa oleville ihmisille nimettömänä.