Viljamaa Janne

Narsistin lapsena - pitkä tie itsenäisyyteen

(Minerva, 2015)

Minkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?

Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta, käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää, sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.

NARSISTISEN KODIN TUOTTAMIA OIREITA OVAT kyvyttömyys sietää stressiä, OPITTU AVUTTOMUUS, MASENNUS ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat. On tärkeää löytää oma todellinen minuutensa narsistivanhemman tarjoileman valeminuuden takaa.

Pidä puolesi - irti narsistin hampaista

(WSOY)

Meitä alistavat persoonallisuushäiriöiset kanssaihmiset, sortovallat, organisaatiot, uskomukset ja neuroosit, mutta niistä on mahdollista vapautua itsetuntemuksen ja tiedon avulla.

Pidä puolesi - irti narsistin hampaista tarjoaa tähän välineet sosiaalisissa suhteissaan pahoinvoiville. Janne Viljamaa paljastaa kerros kerrokselta narsistin käytöksen ja toimintatavat puolison, työkaverin, lapsen ja alaisen nöyryyttämiseksi. Yksilöstä hän laajentaa yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Minkälaista sortoa, syrjintää ja alistamista tapahtuu esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa, armeijassa. Miten valtiot ja instituutiot meitä johdattelevat? Suorapuheinen teos avaa silmät ympärillämme tapahtuvan arkipäivän manipulaation huomaamiseen ja antaa välineet oman hyvinvoinnin turvaamiseen.

Kirja sisältää esimerkkitapauksia, selkeät ohjeet narsistista vapautumiseen sekä vertaistukea tarjoavia nettiosoitteita.