Toiminta

Yhdistys tarjoaa vertaistuelliseen ja kokemukselliseen tieto-taitoon pohjautuvia tukipalveluja. Lisäksi yhdistys jakaa asiantuntijaverkoston kautta tietoa narsismista ja sen vaikutuksista eri viranomaistahoille ja muille tahoille. Tällä hetkellä toimintamuotoja ovat vertaistukiryhmät eri puolella Suomea ja vertaistukipuhelintoiminta neljä kertaa viikossa sekä koulutus- ja tiedotustoiminta.

Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja se on jo olemassa olevia palveluja täydentävää toimintaa. Vertaistuellinen toiminta ei korvaa ammattiauttajien tarjoamia palveluja. Vertaistukitoiminnassa kohtaavat samanlaisessa elämäntilanteessa elävät tai samanlaisia kokemuksia omaavat ihmiset toinen toistaan tukien. Sekä vertaistukiryhmien vetäjät että vertaistukipuhelimen vertaisohjaajat ovat yhdistyksen kouluttamia henkilöitä.

Jos haluat osallistua yhdistyksen toimintaan, voit olla suoraan yhteydessä ryhmänvetäjään tai yhdistyksen toimistoon. Olet tervetullut mukaan toimintaan!