Narsisti hajottaa ja hallitsee

Narsisti voi olla myös sosiaalisesti älykäs. Hän tulee aina halutessaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kykenee hyvien vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojensa vuoksi manipuloimaan ja hyödyntämään muita. Hän saattaa suoriutua myös älyllisesti keskimääräistä paremmin, sillä häneltä puuttuu inhimillisiä kontrollointimekanismeja. Tällaisia kontrollointimekanismeja ovat muun muassa syyllisyyden- ja häpeäntunteet.

Työyhteisössä on tyypillistä, että narsisti toimii päällepäin edustavasti ja moitteettomasti. Siksi häntä on vaikea myös epäillä väärinkäytöksistä. Hän kykenee kääntämään asiat ja näkökulmat ympäri siten, että syyt ja vastuut kohdistuvat aina johonkin toiseen henkilöön. Narsisti on mestaripuhuja, joka voi vakuuttaa jopa uhrinsa siitä, että kaikki muut paitsi hän ovat aina väärässä. Narsisti pelaa henkisellä väkivallalla ja aggressiolla. Väkivallassa on usein kyse siitä, että väkivallan tekijä uhkaa uhria, jotta tämä herättäisi uhrissa pelon tunteita. Väkivalta on keino hallita toista ihmistä. Ne joilla sosiaalista älykkyyttä on vähän, kallistuvat jopa fyysiseen aggressioon. Narsisti ei näe omaa osuuttaan asioiden etenemisessä, eikä siten myöskään mieti tekojensa seurauksia.

Narsistilla on kovat luulot, huono itsetunto, jatkuva huomionkipeys ja tarve ihailuksi tulemiseen. Positiivista huomiota saadakseen hän on valmis tekemään ihan mitä tahansa. Jopa negatiivinen huomio on hänelle parempi vaihtoehto kuin se, ettei hän saa huomiota lainkaan osakseen.

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. 

Mäkelä, R. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. 

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat.