Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoitus on tukea narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvien selviytymistä. Yhdistys tarjoaa tukipalveluja, kuten vertaistukea sekä uhrien opastamista ja ohjaamista tarvittavan avun piiriin.

Tavoitteisiin kuuluu myös tehdä narsismia ja sen vaikutuksia tunnetuiksi yhteiskunnassa sekä mm. eri viranomaistahoille. Yhdistys järjestää myös tilauksesta erilaisia narsismiin liittyviä koulutuspäiviä.

Narsismin uhrien tuki ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys. Yhdistys perustettiin täydentämään jo olemassa olevia palveluverkostoja, kun todettiin, että useilla erilaisilla auttavilla tahoilla ei ollut riittävää tietämystä narsistisesta häiriöstä ja sen vaikutuksista yhteiskunnassa. 

Narsismin uhrien tuki ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys on Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä myös muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.