Narsisti kilpailee

Narsisti on kateellinen ja kilpaileva. Muiden menestyksestä hän ahdistuu ja kokee sen uhkana omalle minuudelleen. Kumppanin saavutuksista hän saattaa iloita silloin jos hän katsoo saavutuksen nostavan hänen omaa arvoaan. Silloin narsisti saattaa kehuskella puolisonsa saavutuksilla muille, mutta haukkua ja mitätöidä kaikki saavutukset silti kotona. 

Hän on käytökseltään, arvoiltaan ja ajattelutavoiltaan ristiriitainen ja impulsiivinen. Narsisti loukkaantuu myös helposti, on vihamielinen, pinnallinen ja epäluuloinen kaikkea ja kaikkia kohtaan. Narsistia on usein verrattu myös kameleonttiin, joka tarjoaa uhrilleen oikeat sanat ja teot oikeaan aikaan hyötyäkseen tilanteesta mahdollisimman paljon. Hän kykenee aistimaan toisen mielialan ja odotukset. Hän virittäytyy valmiiksi oikealle aaltopituudelle vaikuttaakseen muihin haluamallansa tavalla.

Narsisti kokee, että hänellä on ikuinen oikeus yli muiden. Siten kaikista säännöistä, oikeuksista ja velvollisuuksista pitäisi voida poiketa hänen kohdallaan. Hän on aina jonon ensimmäinen tai hänellä on etuoikeus olla jonottamatta. Kiellot ja käskyt eivät päde hänen mielestänsä koskaan hänen kohdallaan. Narsisti ottaa myös kunniaa sellaisistakin asioista, johon hänellä ei ole ollut osaa eikä arpaa.


Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. 

Mäkelä, R. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat.