Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä

Persoonallisuushäiriöitä on useita tyyppejä, jotka voidaan luokitella erikseen. Narsistinen persoonallisuushäiriö kuuluu nykyään luokkaan F60.8. Muu persoonallisuushäiriö.

F60.8 diagnoosikoodiin kuuluu narsistinen persoonallisuus, epäkypsä persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä psykoneuroottinen persoonallisuus, joiden piirteet on tärkeä kuvata myös sanallisesti.

Narsistiselle persoonallisuudelle on ominaista erilaiset suuruuskuvitelmat, voimakas ihailun tarve ja empatian vähäisyys. Henkilö kokee olevansa oikeutettu erikoiskohteluun, on kateellinen tai ylimielinen ja voi käyttää muita häikäilemättä hyväkseen. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät koetaan usein kylminä, vaikka he voivatkin ensin vaikuttaa lämpimiltä tai jopa karismaattisilta. 

Narsistinen persoonallisuushäiriö onkin eräänlainen pidempiaikainen itsetunnon ja itsearvostuksen säätelyjärjestelmän häiriö. Hoitoon hakeutuminen saattaa liittyä hankalien ihmissuhteiden provosoimaan ahdistuneisuuteen tai masennusoireisiin. He voivat hakeutua hoitoon jossakin kriisitilanteessa, mutta jättävät hoidon helposti kesken itsetuntonsa taas noustessa.

Lähde: Mielenterveystalo.fi