Narsismi ja ikääntyminen

14.9.2022

NARSISMI JA IKÄÄNTYMINEN

Luopuminen

Ikääntyminen voimistaa yleensä vaikeita luonteenpiirteitä, kuten narsismia. Ikääntyminen pakottaa meidät luopumaan vähitellen kaikesta ja narsistille tämä on erityisen vaikeaa. Kehon rapistuminen ja muistin pätkiminen ovat rankkoja asioita kaikille ihmisille. Narsistille tämä on kuitenkin raskaampaa kuin ihmisille, joilla ei ole käsitystä itsestään ylivertaisena ja ihmeellisenä. Narsistille ulkoisen kuvan ylläpito on tärkeää. Hänen on erityisen vaikea hyväksyä sairauksien ja ikääntymisen kehollisia jälkiä kuten ihon veltostumista ja rypistymistä, lihomista, kaljuuntumista, leikkausarpia, seksuaalisen viehätysvoiman ja fyysisten voimien vähenemistä. Nämä muutokset kohdatessaan jopa narsistin usko omaan kaikkivoipaisuuteensa rapistuu.

Reaktiot

Narsistin tyypillinen ensireaktio vanhenemiseen on kieltäminen. Nuoruuden, voiman ja ylivertaisuuden illuusiota yritetään pitää yllä nuorekkaalla pukeutumisella, kauneusleikkauksilla, nopeilla autoilla ja nuorilla rakastajilla. Lopulta narsistin on pakko myötää, että peilit eivät enää heijastele niitä samoja mieltä tyynnytteleviä kuvia kuin ennen. Kateus sekä muiden vähättely lisääntyy ja tulee näkyvämmäksi. Kun omat kyvyt heikkenevät ja samalla mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön vähenevät, narsistinen oireilu yleensä vaikeutuu. Kun toksisesti narsistinen ihminen ikääntyy, narsistiseen persoonallisuushäiriöön liittyvät oireet kuormittavat ympäristöä ja läheisiä ihmisiä yhä enemmän. Huomiohakuinen vanhus voi turvautua tällöin muun muassa erilaisiin somaattisiin oireisiin hallitakseen läheisiään ja saadakseen huomiota vaikkapa terveydenhuollon ammattilaisilta. Narsistin on vaikea kohdata omaa heikkouttaan ja hänen selviytymismekanisminsa on projisoida omat heikkoutensa kanssaihmisiin. Narsisti sättii ja syyllistää aikuisia lapsiaan ja terveydenhuollon ammattilaisia. Korkea ikä heikentää toiminnanohjausta eli kykyä ymmärtää keinoja, joilla haluttu tavoite olisi mahdollista saavuttaa. Tämä nostattaa entistä useammin narsistisen raivon. Narsistista tulee usein myös paranoidisempi ja hän pelkää, että muut ihmiset ovat häntä vastaan.

Roolien kääntämisen vaikeus

Jos suhde vanhempiin on ollut lapsuudessa hyvä ja lapsi on saanut riittävästi huolenpitoa sekä rakkautta, on roolien kääntäminen luonnollista: silloin aikuinen lapsi alkaa huolehtia vanhenevasta vanhemmastaan. Jos vanhempi on kohdellut lasta kaltoin tämän lapsuudessa, roolien kääntäminen tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta. Vaatimus ikääntyvien vanhempien hoitamisesta voi tuntua kohtuuttomalta. Saattaa tuntua hyvin kipeältä nähdä, miten ystävät ja tuttavat huolehtivat vanhemmistaan, samaan aikaan kun tehtävä tuntuu itselle mahdottomalle. Tämä saattaa nostattaa häpeän ja syyllisyyden tunteita. Yhteydenpito ja kaltoinkohtelijan asioista huolehtiminen voi triggeröidä omia lapsuuden traumamuistoja kaltoinkohtelusta. Saattaa tulla mieleen, että tekisi mieli antaa samalla mitalla takaisin, nyt kun narsisti on heikko vanhus. Pysähdy miettimään millaisia tunteita sinussa herättävät hoiva, riippuvuus ja valta.

Miten selvitä

Narsistinen ikääntyvä vanhempi pyrkii yleensä manipuloimaan syyllisyyden ja häpeän avulla. Älä alistu tähän väärään vallankäyttöön. Sinä saat ja sinun pitää päättää itse mitkä tehtävät otat hoidettavaksesi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä sinua kaltoinkohdelleen vanhemman hoitamisesta ja hankkia tarvittava apu julkiselta sektorilta, yksityiseltä palveluntuottajalta tai värvätä muita perheenjäseniä tai sukulaisia avuksi.   Jos päätät huolehtia ikääntyvästä narsistista, aseta narsistille rajat äläkä suostu kohtuuttomiin vaatimuksiin, vaikka se johtaisikin narsistiseen raivoon. Pyri päättämään etukäteen mihin suostut missäkin tilanteessa, niin suojaat itseäsi manipuloinnilta. Pidä huoli siitä, ettei otteesi nykyhetkeen katkea missään olosuhteissa. Kun narsistin käytös herättää lapsuuden traumamuistot, on tärkeää muistuttaa itseään siitä, että on vuosi 2022, et ole enää se pieni lapsi, joka olit kerran. Olet nyt aikuinen ihminen ja sinulla on nyt kyky hallita omaa elämääsi. Ole itsellesi myötätuntoinen: narsistisesta vanhemmasta huolehtiminen on uuvuttavaa. Pidä huolta, että elämässäsi on myös vastavuoroisia ihmissuhteita. Pidä taukoja narsistin hoidosta, jotta voit antaa aikaa läheisillesi. Suhtaudu narsistin provokaatioihin tyynen välinpitämättömästi. Päästä irti vaatimuksista, että narsistin tulisi muuttua. Tunnusta realiteetit ja hyväksy se, että et voi muuttaa narsistia. Suojaat omaa mielenterveyttäsi, kun et elättele toiveita yhteyden löytymisestä narsistisen vanhemman elämän loppupuolella. Muista, ettei narsistin kyvyttömyys rakastaa sinua, vaikuta mitenkään sinun arvoosi. Olet ainutlaatuinen, arvokas ja kaiken rakkauden arvoinen.

Tanja Moring

Kirjoittaja on narsismiin erikoistunut terapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti ja seksuaaliväkivallan asiantuntija, kriisityöntekijä, sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti, MBB® (kognitiiviskehollinen lyhytterapia) sekä Valviran vahvistama laillistettu sote-alan ammattilainen, Sosionomi/diakoni (AMK). 

https://kriisiapua.fi/