Narsismi ja täydellisyys

Narsistin käsitys elämästä on hyvin kielteinen. Hän löytää asiasta kuin asiasta huonon puolen, valittaa ja arvostelee sekä on itse aina vakuuttunut siitä, että suoriutuisi mistä tahansa tehtävästä paremmin. Milloin nopeammin, upeammin, siistimmin, asiantuntevammin, kustannustehokkaammin…

Kritisointi kohdistuu kaikkeen ja lähes kaiken aikaa; milloin maailmaan, työpaikkaan, perheeseen, ystäviin ja sukulaisiin. Usein narsisti ei kuitenkaan kykene tarjoamaan mitään konkreettista tapaa asioiden parantamiseksi, mutta julistaa silti oikeuden olla aina oikeassa.

Narsisti syyttää toisia, sekä itsensä ja perheensä ulkopuolisia seikkoja siitä, että muut tekevät arjesta kaoottista ja epäloogista. Hän ei ymmärrä vasta-argumentteja perheeltään, vaan vaatii oman näkemyksensä vaalimista. Kaikesta pahasta olostaan hän syyllistää läheisiänsä. Toisen huomioonottamista, kiinnostusta, hellyyttä ja läheisyyttä tai vapautunutta ilmapiiriä ei ole juuri ollenkaan tai ollenkaan.

Narsistin mielestä hänen omat ongelmansa ovat suurempia kuin kenenkään muun. Hänen työnsä on arvokkaampaa, vastuullisempaa, haastavampaa ja siten rasittavampaa kuin muiden, häntä ei ymmärretä tai hän kohtaa muuten vain kohtuuttomia vastoinkäymisiä ja siten hän on oikeutettu olemaan jatkuvasti pahantuulinen. 

Tällaisten tuntemuksien ja väitteiden ei tarvitse olla kuitenkaan todellisia: narsisti saattaa yksinkertaisesti kokea, että myös kaikki hänen negatiiviset kokemuksensa ovat suurempia kuin toisten. Narsisti vaipuu yleensä muihin maailmoihin silloin, kun toiset haluavat kertoa hänelle ongelmistaan. Hän kuuntelee uhriaan mielenkiinnolla ainoastaan silloin, kun hän kokee hyötyvänsä tästä jotenkin. Muiden kokeman onnistumisen tunteet hän vähättelee, aliarvioi ja mitätöi sitä raivoisammin mitä enemmän ne tuntuvat satuttavan hänen omaa heikkoa itsetuntoaan.

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R.  Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria.

Mäkelä, R.  Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I. . Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet.