Vertaistukihenkilöiden koulutus

Riittävä, oikeanlainen ja laadukas koulutus on edellytys sille, että vapaa­ehtoiset vertaistukihenkilöt voivat ohjata vertaisryhmiä. Koulutukset antavat vapaaehtoi­sille valmiuksia kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja käytännön työvälineitä ryhmän ohjaamiseen sekä tukevat heidän jaksamis­taan ohjaajina.

Koulutukset sitouttavat, motivoivat ja ankkuroivat vapaaehtoiset osaksi yh­distyksen toimintaa. Lisäksi koulutuksen avulla pyrimme takaamaan laadukkaan ja luottamuksellisen palvelun. Samalla pyrimme purkamaan vääriä mielikuvia, hahmottamaan omaa roolia ja rajoja sekä antamaan valmiuksia kohtaamaan joskus hyvinkin hankalia tilanteita ja asioita.

Koulutukset tarjoavat perustietoa vapaaehtoistyöstä ja tutustuttavat ihmiset yhdistyksen tapoihin, periaatteisiin sekä verkostoivat heidät muihin vapaaehtoistyötä tekeviin ihmisiin. Tällöin kouluttajana voi toimia vaikkapa yhdistyksen hallituksen jäsen. Koulutuksessa käsitellään yhdistyksen toiminnan kannalta kes­keisiä sisältöalueita; perehtymistä narsistiseen persoonallisuushäiriöön ja uhrin asemaan. Yhdistyksen näkökulmasta koulutukset toimivat yhtenä laadunvalvonnan välineenä. Juuri tähän tehtävään valittuja ja koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja vapaaehtoistyön eettiset periaatteet.  

  • Vapaaehtoistyöntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus
  • Työ ei korvaa ammattityötä
  • Vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoiseen mukanaoloon
  • Toiminnan tulee olla vuorovaikutuksellista ja merkityksellistä
  • Toiminnan tulee olla suvaitsevaa, tasa-arvoista ja puolueetonta sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta
  • Vapaaehtoistyöntekijällä on mahdollisuus saada tukea ja ohjausta vapaaehtoisena työskentelyyn