Narsistinen totuus ja kaksoisviestintä

Totuudella ei ole narsistille merkitystä. Hänen ihailun tarpeelleen ei ole rajoja, joten hän kaunistelee tekojansa ja parantelee saavutuksiansa. Tämä toteutuu useimmiten jatkuvana pienimuotoisena liioitteluna tai patologisena valehteluna. Julkisivultaan narsisti on yleensä hyvin hurmaava, rakastettava ja lämmin ihminen. Hurmiota ja lipevyyttä kestää yleensä niin kauan kuin illuusion kannatteleminen hyödyttää häntä itseään ja hänen kulloinenkin lähipiirinsä häntä jaksaa ihailla. 

Näyttely on narsistin tapa saada tahtonsa läpi ja manipuloida muut uskomaan ja puolustamaan häntä. Mikään hänen normaaleissa toimissaan tai ulkokuoressaan ei paljasta kypsymätöntä tunne-elämää, eikä hän ulkopuolisten mielestä vaikuta epätasapainoiselta saatikka aggressiiviselta. Näemme päinvastoin hurmaavan, huolellisen, fiksun ja kyvykkään ihmisen. Suurimmalle osalle narsisteista ura, status, omaisuus, valta ja meriitti ovat ensisijalla verrattuna moraalisiin arvoihin tai oikeudenmukaisuuteen toisia ihmisiä kohtaan.

Hän on itsekeskeinen sekä huomionkipeä, haluaa hallita ja jatkuvaa ihailua sekä rikkautta ja valtaa kaikin mahdollisin tavoin ja muodoin. Narsisti on kateellinen, mahtipontinen, kilpaileva ja käyttää suvereenisti toisia hyväkseen. 

Narsisti huokuu luottamusta, jotta ihmiset avautuvat hänelle ja hän saa käyttöönsä mahdollisimman paljon hyödyttävää tietoa, jolla voi joko mielistellä tai vahingoittaa uhriaan kulloisenkin hyödyttävän tarpeen mukaan. Hänen on oltava aina kaikessa paras ja varmistuttava siitä, että toiset kunnioittavat ja arvostavat häntä yhtä paljon kuin hän itse. Narsisti synkistyy heti, jos hän kokee, ettei häntä arvosteta riittävästi.

Vallanhalu saa narsistin manipuloimaan uhriaan ja tyypillinen keino narsisteille on antaa kaksoisviestejä, jolloin uhrille ei jää minkäänlaista keinoa puolustautua. Kaksoisviestillä tarkoitetaan sitä, että narsisti moittii uhria jostakin asiasta, ja vaikka uhri tekisi päinvastoin korjatakseen tilanteen, narsisti löytää aina siitäkin lisää valittamisen aihetta.

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. 

Mäkelä, R. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet.

Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat.