Vertaistukipuhelin

Moni haluaa tänä päivänä hakea apua vaikeissa elämäntilanteissa puhelinpalveluista. Yksittäinen puhelu harvoin tuo muutosta asioihin: usein se kuitenkin helpottaa omaa olotilaa, sillä se antaa mahdollisuuden pukea omat myllertävät ajatuksensa sanoiksi.

Narsismin uhrien tuki ry:n vertaistukipuhelinta hoitavat vapaaehtoiset, tähän tehtävään valitut ja koulutetut vertaistukihenkilöt. Vertaistukipuhelimen tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä kuuntelemalla ongelmatilanteita sekä tarjota keskusteluapua. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata jo olemassa olevia yhteiskunnan palveluja, vaan tukea ihmistä vertaistuellisen kuuntelemisen ja tukemisen keinoin. Tärkeänä periaatteena on ihmisen kuulluksi tuleminen, kuunteleva kohtaaminen.

Vertaistukipuhelintoiminta on luottamuksellista ja soittajien molemminpuolinen kunnioittaminen on koko toiminnan perusta. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä, kertomatta yksityiskohtaisia henkilötietoja. Palvelun ja keskustelun kulkuun eivät vaikuta soittajan aatteellinen, elämänkatsomuksellinen, poliittinen eikä uskonnollinen vakaumus.

Vertaistukipuhelin palvelee numerossa 

044 717 9000 

neljänä päivänä viikossa: 

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15 - 18

tiistaisin ja torstaisin klo 18 - 21

Ruotsinkielinen palvelu joka toinen maanantai ja englanninkielinen palvelu joka toinen maanantai klo 18-20 seuraavasti:

Svenskspråkig service varannan måndag och engelsk tjänst varannan måndag från kl. 18.00 till 20.00 enligt följande:

Swedish-language service every other Monday and English service every other Monday from 18:00 to 20:00 as follows:

3.5. ruotsi / på svenska

10.5. englanti / in English

17.5. ruotsi / på svenska

24.5. englanti  / in English

31.5. ruotsi / på svenska

Puhelusta veloitetaan matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm) tai  lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm). 


Vertaistukipuhelimen koordinointi

vertaistuki@narsisminuhrientuki.fi