Ruotsinkielinen verkkovertaisryhmä väkivaltaa kokeneille naisille. Maksuton ryhmä toteutuu Folkhälsanin ja Naisten Linjan yhteistyönä. Ilmoittaudu viimeistään 18.11.2020 (uutisen lopussa olevasta linkistä)

12.11.2020

STÖDGRUPP PÅ NÄTET FÖR KVINNOR SOM UPPLEVT VÅLD I SITT  PARFÖRHÅLLANDE


Gruppen samlas under perioden 

1.12.2020-15.1.2021


Lever du i en parrelation där du utsätts för kontroll, nedvärdering eller manipulation? Eller har du levt i en sådant relation? Har din partner kränkt din fysiska eller sexuella integritet? Har du tvingats att låna pengar åt din partner eller har hen tagit besluten om ditt penningbruk? Har din älskade beslutat vad du får publicera på sociala medier eller krävt att du visar dina sms?

Våld söndrar alltid någonting. Speciellt sårande är att uppleva våld i parrelationen – när en människa som man borde kunna lita på gör en illa. Våldet en parrelation kan anta många former: vara fysiskt, psykiskt. digitalt, sexuellt, ekonomiskt eller innehålla flera av dessa.

Ifall du känner igen dig i detta och har blivit utsatt för våld i din nuvarande eller tidigare parrelation är du varmt välkommen till vår stödgrupp på nätet.

Gruppen erbjuder kunskap om våldet och stöd för att återhämta sig efter våldsupplevelser. I gruppen lär du dig att identifiera olika former av våld och den inverkan de har på ditt liv. Deltagarna får även om information om sina egna rättigheter i situationer när de möter våld.

Diskussionen förs på en trygg och skyddad plattform, konfidentiellt och anonymt. Som handledare för gruppen fungerar  Katrina Silfvast och Britt-Helen Tuomela-Holti som båda är socialarbetare till utbildningen och är sakkunniga inom våldsarbete. Gruppen förverkligas som ett samarbete mellan Folkhälsan och Kvinnolinjen. Britt-Helen Tuomela-Holti representerar Folkhälsan och Katrina Silfvast Kvinnolinjen.

I stödgruppen kommer varje deltagare att bidra både genom att dela sina egna erfarenheter med andra och genom att stödja andra deltagare. Kamratstöd baserar sig på jämlikhet, det vill säga en gemensam förståelse om spåren som våldet lämnat i ens liv och en gemensam vilja att dela erfarenheter och stödja dem som upplevt samma som man själv.

Bli inte ensam, hjälp finns att få.

Ansökan till gruppen senast 18.11. via länken nedan


https://www.naistenlinja.fi/palvelut/ryhmatoiminta/verkkovertaisryhmat/