Kirjoituspyyntö huoltoriitoja ja niihin liittyviä ongelmia koskevaa uutta kirjaa varten

6.4.2020

Uusi teos huoltoriidat ja niihin liittyvät ongelmat

Olen Mikko Ylikangas, tietokirjailija. Olen julkaissut kaksi kirjaa: Rikosmuseo kertoo (2018) ja Sota-ajan rikokset – kotirintaman rötökset (2019). Molemmat kirjat on kustantanut CrimeTime / Docendo. Aikaisemmin olen toiminut lehtorina ja Rikostorjunnan opetusalueen esimiehenä Poliisiammattikorkeakoulussa. Opetusaiheenani oli kuulustelut ja erityisesti kuulustelun luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Aikanaan perehdyin kuulustelujen luotettavuuteen liittyviin ongelmiin jo työskennellessäni Keskusrikospoliisissa.

Eräs kustantamo on kiinnostunut julkaisemaan kirjan, joka käsittelee huoltoriitoja ja niihin liittyviä ongelmia, erityisesti viranomaistoimintaan liittyen. Aihealue koetaan tänä päivänä hyvin ajankohtaiseksi ja siihen liittyvät ongelmat tarpeelliseksi nostaa esiin. Painotetusti kirjassa haluttaisiin tarkastella tapauksia, joissa toinen (narsistinen) vanhempi on huoltoriidan voittaakseen manipuloimalla, uhkailemalla, pakottamalla tai jollakin muulla tavalla saanut lapset puhumaan toisesta vanhemmastaan lastensuojelulle valheita ja puolitotuuksia, joiden aitouteen uskoen lastensuojelu on tehnyt ”lasten etuun vedoten” huostaanottoja, kiireellisiä sijoituksia tai muita toiselle vanhemmalle haitallisia päätöksiä, myös rikosilmoituksia. Puolitotuuksilla ja osatotuuksilla kun voidaan taitavasti ja tahallaan johtaa myös harhaan, varsinkin kun ne irrotetaan taustastaan tai kun niitä yhdistellään halutun mielikuvan luomiseksi.

Tapauksiin liittyvien tekaistujen rikosilmoitusten esitutkinta kiinnostaa myös; lasten kuuleminen, lasten mahdollinen eristäminen tutkinnallisista syistä tutkinnan kohteesta, kuulustelut yleensä ja ylipäätään poliisin suhtautuminen mustamaalauksen kohteena olevaan osapuoleen. Miten lastensuojelun kanta on asiassa vaikuttanut? Onko lasten kuvatulla tavalla aikaansaatuihin puheisiin uskottu ja jos on, niin miten se on asiaan vaikuttanut ja miten asia on sen jälkeen edennyt?

Kiinnostukseni kohdistuu toki laajasti huoltoriitoihin liittyviin ongelmiin ja olen kiinnostunut niistä kuulemaan. Tapahtumat kuvataan kirjassa kertojan kokemalla tavalla hänellä asiasta oleviin asiakirjoihin tukeutuen. Näihin esimerkkitapauksiin nojautuen kirjailija käsittelee tapaukseen liittyvää viranomaistoimintaa, viranomaisten tekemiä ratkaisuja, niiden syitä ja vaikutuksia. Toiveena on, että kirja voisi ilmestyttyään palvella myös poliisin ja lastensuojelun koulutuksessa. Kaikki esimerkkitapaukset käsitellään vain edellä kerrotussa tarkoituksessa ja ehdottomasti anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Heitä, jotka voivat ja haluavat asiassa auttaa, pyydän toimittamaan alla olevaan sähköpostiosoitteeseeni 30.4.2020 mennessä lyhyen kuvauksen omista huoltoriitaan liittyvistä kokemuksistaan ja liittämään mukaan myös lyhyen kuvauksen itsestään ja ex-puolisostaan taustoineen. Samalla toivoisin kerrottavan, minkälaista asiakirja-aineistoa kertojalla on tapauksestaan käytettävissä. 

Saamastani materiaalista valitsen kirjaan parhaiten soveltuvat tapaukset, arviolta 10 – 15 kappaletta. Pyydän liittämään mukaan myös yhteystiedot, jotta voin sopia yhteydenottotavoista ja jatkotoimista keskinäisen viestittelyn kautta.

Mikko Ylikangas, p. 0451058185 ja s-posti: misekantti@gmail.com